Zaznacz stronę
„Działamy po to, aby wygrywać”

Informacja o dofinansowaniu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu: Dalszy rozwój eksportu firmy Tenex i wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.

Cel projektu: promowanie produktów, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 442 900.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 221 450.00 PLN
Beneficjent: ”TENEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ